דיונים « כנס מאורות 2009
כל הדיונים

כוכבי לכת

יום ראשון, 1 בנובמבר, 2009

יש הסבורים שירושלים נמצאת מעבר להרי חושך ושכדי להגיע אליה יש צורך במנוע על-חלל או בחור תולעת. למעשה, לא כך הדבר. אבל אם אתם מחפשים טרמפים או יכולים להציע טרמפים לירושלים ביום הכנס, זה המקום לפרסם זאת.

כוכבי שבת

יום ראשון, 1 בנובמבר, 2009

דיון זה מיועד לשאלות, הערות ופניות להנהלת הכנס.