תודות « כנס מאורות 2009
תודות

הנהלת כנס מאוֹרוֹת רוצה להודות לדורית תמיר ולריקה טייכהולץ על תמיכתן ועל תרומתן לכנס, שהיתה מעל ומעבר למצופה. כמו כן אנו רוצים להודות לד"ר דבורה קמרט-לנג ולהראל בן-עמי בנוער שוחר מדע ירושלים, שאלמלא הם הכנס לא היה קיים.

קרן, אהוד ונועה