5 בדצמבר 2023

התקשורת עם האורחים האפשריים מארקטורוס הייתה בעייתית כי הם מתקשרים באמצעות ריח. לא בדיוק הדבר שבני אדם מצטיינים בו. היו דיונים על הכללת גנים כלביים בדנ"א האנושי כדי לפתח חוש ריח יותר טוב, אבל – סנאי!

סליחה, איפה הייתי? אה, כן. החלטנו בסוף שמסע בזמן לעבר הרחוק ושינוי האבולוציה האנושית רק כדי לאפשר את האירוח של אורחי כבוד בכנס של יום אחד לא שווים את התוצאות שאי-אפשר לחזות של התערבות כזו.

אז החלטנו לפתח במקום מכונת תרגום ריח-דיבור. פרצנו למחשבים של החוקרים בנורת'ווסטרן והתבססנו על הטכנולוגיה שלהם כדי לפתח אב-טיפוס, ואני נשלחתי לבחון אותו. במילה אחת – לא. קצת יותר בפירוט – אני צריך להקיא רק מהזיכרון.

תבינו, המקבילות של אקטוריאנים למילות קישור ומילות יחס מתבססות על מימן גופרי. למי שלא למדו כימיה – זה הריח של ביצים סרוחות. אז כמו שאמרתי, לא. נמשיך לחפש אורחי כבוד אחרים.