מניעת הטרדות בכנס

מארגני כנס מאורות מעוניינים ליצור סביבה בטוחה ונוחה לכל משתתפי הכנס. אסורה הטרדה מכל סוג, מילולי או פיזי, אלימות, הטרדה מינית, השפלה, הפחדה, התקרבות בלתי רצויה לאדם, ביצוע צילום סטילס / וידאו למרות שהמצולם מסרב לכך, התגרות והתייחסות פוגענית ו/או גזענית למראה חיצוני, נכות פיזית או נפשית, משקל, צבע עור, דת, גיל, מין , מגדר וכל תכונה אחרת.

הגשת תלונה לאחראים על מניעת הטרדות מיניות או פגיעה מכל סוג

בכל מקרה של הטרדה מינית או כל פגיעה אחרת, המוטרד יכול לפנות לאיש הסגל הסמוך אליו על מנת לזמן את האחראית למניעת הטרדות מיניות או את אחת ממנהלות הכנס. את אנשי הסגל ניתן לזהות באמצעות התג האדום שהם עונדים.

אחראית למניעת הטרדות מיניות – ליאת שחר-קשתן

מנהלת הכנס – לילי דאי

עוזרת מנהלת הכנס – מיטב מורחיים

מרכז ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) –1201

קו חירום לנפגעות תקיפה מינית – 1202

קו חירום לנפגעי תקיפה מינית – 1203